0%

Allmän information

Läs informationen på denna sida noggrant innan du väljer att boka kurs, event eller session hos oss – vid bokningen så tar vi för givet att du läst detta och godtagit dessa punkter och regler.

Är det några frågetecken så maila gärna till info@eleonoramora.se.

Vid behov av kontakt innan kursens början kan du skicka ett sms till på 070-688 62 77.

Varmt välkommen och vi hoppas att din vistelse hos oss, eller session med mig, blir trevlig och fylld med kunskap!

Eleonor Amora med familj

 

Bokning av session

BETALNING

Betalningen skall göras i samband med bokningen,  och sessionen skall vara betald innan din bokade tid.

 

AVBOKNING

Avbokning skall ske senast 48 timmar innan bokad tid, och då kan du antingen boka om din tid eller få återbetalning om 50%. Efter 48-timmars regeln sker ingen återbetalning. Ombokning sker vid akut sjukdom. Läkarintyg kan behöva uppvisas.

Vi godtar inte utmattningstillstånd som giltig anledning till återbetalning eftersom vi kan anpassa sessionerna utifrån detta. Vi godtar heller inte tidigare känd sjukdom eller åkomma som giltig anledning till återbetalning. Detta gäller även vid deltagande på kursgården.

Om du har pågående sessioner innan vistelse på gården för utbildning så gäller inte reglerna nedan för avbokning av kurs, utan ovanstående gäller. Har du påbörjat sessioner och frekvensarbete så är din betalning att anse som förverkad även om du avbryter sessionerna i förtid när det är frågan om flera sessioner. Detta gäller även för mentorprogrammen. Detta beror på att energiarbete görs via olika steg och kräver stor planering och grundarbete från Eleonor Amoras sida.

Uppstår fysisk eller psykisk ohälsa under eller efter sessioner har Eleonor Amora rätt att avbryta och avstå fler behandlingar/sessioner. Detta har stor betydelse om det är på kursgården och klienten inte helt varit sanningsenlig med sin problematik. Eleonor Amora behöver då kunna avbryta arbetet utan påföljd.

Respekt gentemot arbetstider och Eleonor Amoras privatliv skall visas, annars har Eleonor Amora rätt att avstå fler behandlingar/sessioner. Ev innestående betalning är då att anse som förverkad. Detta gäller även vid deltagande på kursgården.

Bokning av program eller kurs

Din kursanmälan är bindande efter att vi besvarat att du är antagen via mail eller telefon, men om du får förhinder kan du överlåta din plats till deltagare med liknande kunskaps- och värdegrund som du, efter överenskommelse med oss. Vi måste dock alltid godkänna en ny deltagare för att detta skall vara gällande.

 

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen innebär din kursanmälan att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen samt avböjer därmed ångerfristen.

Mentorskap och onlinekurser ingår i alla våra olika utbildningar, kurser och program, vilket innebär att din utbildning påbörjas i samband med att du blivit tillagd i de olika onlinekurserna vilket sker när du anmält dig. Det finns många olika filmer utlagda på hemsidan och vår Vimeosida för att man ska veta i god tid innan hur lektioner och onlinekurser utformats, så att man inte köper grisen i säcken innan man påbörjar sin utbildning. Vill du ha ångerfristen i två veckor så behöver du begära att du vill avvakta med att läggas till i de olika onlinegrupperna.

Om du bokat din kurs genom att fysiskt besöka vår kursgård gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss via mail (info@eleonoramora.se).

 

AVBESTÄLLNING EFTER ÅNGERFRISTEN

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen enligt nedanstående regler efter att ångerrätten förfallit.

Deltagande i kurs är personligt.

Vid bokning av kurs så går du med på lärarens och kursgårdens krav och regler. Bryter någon mot dessa har vi rätt att avsluta vistelsen/kursdeltagandet utan någon form av återbetalning.

Om eleven under utbildningens gång visar sig bryta mot skolans etiska regler har vi rätt att avbryta kursdeltagandet utan någon form av återbetalning.

 

KURSAVGIFT OCH BETALNING

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen och i vår kontakt med dig.

Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Vid bokning av din kurs sker betalning i samband med din anmälan eller inom 14 dagar, om inte särskilda skäl föreligger som överenskommits med oss.

I de fall du vill utnyttja internat lämnas dessa begränsade platser ut efter inbetalningsdatum, där först till kvarn tillämpas.

Se mer information i kursbeskrivningen.

 

 

REGLER VID ÅTERBUD

För att säkerställa att du som betalt har en kursplats, samt att vi ska ha möjlighet att förbereda din utbildning på bästa sätt, gäller följande återbudsvillkor:

Vid avbokning efter påbörjad kurs, sker ingen återbetalning.

Vi har endast återbetalning av kurser vid långvarig sjukdom eller skada som åtföljs av läkarintyg; en administrativ bokningsavgift om minst 2000 kronor eller 25% av utbildningskostnaden vid längre utbildningar kvarhålls dock alltid även vid dessa tillfällen och är inget du kan få tillbaka. Detta beror på vår kvalitetskontroll för att hålla en kurs i förhållande till det maxantal/minimiantal deltagare vi valt att ha för våra elevers utveckling, vilket gör att vi kan ha tackat nej till deltagare när vi nått visst antal deltagare på de olika kurserna. Vi kan också ha påbörjat en utbildning när vi nått ett visst minimiantal, vilket gör att ett avhopp då påverkar resten av gruppen negativt.

Vi godtar inte utmattningstillstånd som giltig anledning till återbetalning då det är så många andliga som har problem med just utbrändhet pga sin energiöverkänslighet, och då vi även kan anpassa kurserna utifrån detta. Vi godtar heller inte tidigare känd sjukdom eller åkomma som giltig anledning till återbetalning.

Vi rekommenderar också att eleven redan innan kursens start skall ta del av skolans onlinekurs/grundkurs i energikunskap.

Måste du avboka pga annan anledning så är detta inte skäl för återbetalning. Vi godtar dock alltid att man vid sådana tillfällen väljer en kurs (eller sessioner) vid ett annat tillfälle för de innestående pengarna. Detta gäller i max tre år från den ursprungliga utbildningens startdatum. Finns inte ursprungsutbildningen kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för annan utbildning. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej.

Skulle ingen ombokning ske inom tre år är tillgodohavandet förverkat.

 

ANNAN FRÅNVARO

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Vid tillfällen då elev med godkända skäl hoppar av kurs ses inbetald kursavgift som tillgodohavande och gäller i max tre år från den ursprungliga utbildningens startdatum. Möjlighet till ombokning gäller bara en gång. Finns inte ursprungsutbildningen kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för annan utbildning. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej. Kontakt måste tas med läraren i samband med avhopp för att detta skall vara gällande, annars gäller inget tillgodohavande.

 

INSTÄLLD KURS ELLER ÄNDRADE TIDER

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt om du inte godkänner vår ändring. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 

BYTE/FLYTT AV KURS

Deltagaren kan, oavsett kurs och utan extra kostnad, flytta till senare kurs i mån av plats, fram till fyra veckor före utbildningsstart. Därefter gäller samma regler som vid återbud.

Flytt av kurs ses som tillgodohavande och gäller i max tre år från den ursprungliga kursens startdatum. Finns inte ursprungskurs kvar vid ombokning får tillgodohavandet användas för annan kurs. Eventuell mellanskillnad återbetalas ej.

Skulle ingen ombokning ske inom tre år är tillgodohavandet förverkat.

 

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till skolan via info@eleonoramora.se.

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut och de har tidigare tagit del av våra regler för bokning och avbokning utan erinran.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

 

Play Cover Track Title
Track Authors