0%

Skolans etiska regler

SHARE

Att arbeta mot klient när det rör alternativmedicin eller andlighet är något som vi kräver att våra elever gör med en känsla av trygghet, trovärdighet samt kompetens. Under alla år som Eleonor Amora utbildat hundratals elever vid skolan så har vi bara någon enstaka gång varit med om att en elev brutit dessa punkter – men det har också gjort så att vi tydliggjort skolans krav för att skolans elever verkligen ska stå i framkant när det gäller goda värderingar och ärlighet.

Skolans elever möter många känsliga individer vid känsliga stunder i deras liv efter sina utbildningar, och det kräver att vi sköter våra åtaganden och roller med yttersta professionalitet. Därav skolans väldigt tydliga etiska regler, så att det aldrig ska vara några frågetecken kring vad de som är utbildade hos oss står för:

  • Vi har som krav från 2015 att våra elever som ska arbeta mot mänsklig klient även har genom gått egen personlig terapi och eget personlig arbete om de ska få en certifiering vid skolan. Det handlar nämligen om att man själv ska vara medveten om sina egna mönster och projiceringar om man skall inneha en sådan yrkesroll. Vi gör en personlig bedömning om tidigare erfarenhet vid varje fall.

Vi samarbetar med Netterapeuten som erbjuder individualterapi med dynamisk/kognitiv inriktning och är specialiserad på social fobi, GAD (generaliserad ångest), panikångest, depression, kris i livet, utmattningssyndrom och personlig utveckling, och rekommenderar oftast minst 10 tillfällen om man inte sedan tidigare gått i någon form av terapi. Paketlösningar och erbjudanden finnes för våra elever.

  • Väljer man att inte certifieras hos skolan i enlighet med vår kvalitetskontroll efter avslutad utbildning där certifiering finns som möjlighet, så får man inte använda sig av skolans kunskap och kurskunskap mot klient utan endast för eget privat bruk; görs detta ändå kan berörd elev beläggas med vite om 20.000 skr. Denna regel finns för att skolan lär ut kraftfulla verktyg som inte får användas utan noggrannhet och etik. Denna regel gäller inte om eleven uttalat gör sina klientfall i samråd med lärare vid skolan.

  • Skolan har som krav att våra terapeuter/elever aldrig får arbeta under någon form av drogpåverkan.

  • Skolan har som krav att våra terapeuter/elever använder sig av tystnadsplikt, och skall någon form av lärdom läras ut från tidigare klienter skall detta i detalj avidentifieras.

  • Skolan har som krav att våra terapeuter/elever aldrig får göra sig skyldig till någon form av övergrepp mot klient.

  • Skulle certifierad elev vid skolan uppvisa ett väldigt dåligt uppförande som drabbar klienter, kurskamrater eller skolan, så har skolan rätt att dra tillbaka certifikat.

  • Skolan har som krav att alla följer tystnadsplikt gentemot övriga deltagare och lärare – vad som berättas i gruppen ska stanna i gruppen, eller anonymiseras så att ingen utomstående kan veta vem det rör. Det ska heller aldrig delas information i syfte att håna eller kränka annan deltagare.

  • Väljer elev som är utbildad vid skolan att bryta mot skolans regler skall elevens diplom eller certifikat omedelbart återsändas efter uppmaning av skolan.

  • Väljer elev som förlorat sitt diplom eller certfikat att ej återsända diplom eller certifikat och/eller påskina fortsatt diplomering/certifiering vid skolan så kan berörd elev beläggas med vite om 5o.ooo skr.

  • Väljer elev att fortsätta bryta mot ovanstående så kan berörd elev beläggas med vite om 50.000 skr samt riskerar att namnges på hemsidan med full förklaring om regelbrottet.

Alla regelbrott bedöms av skolans etiska råd,
som för närvarande består av valda medlemmar ur Medvetna Trossamfundets styrelse.

Är det några frågetecken så maila gärna till info@eleonoramora.se

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors