0%

Soulgate Program

Sedan begynnelsen har vi färdats genom eoner av tid och i olika dimensioner, innan vi valde att komma hit till Jorden. Under denna resa har vi fått lämna våra själsfamiljer och olika grupperingar som stått oss nära. Vi har varit modiga och kommit till Jorden för att växa, utvecklas, uppfylla vårt dharma och hjälpa till utifrån den kunskap vi har inhämtat under vår resa i Universum. 

Ibland kan detta kännas som en ensam väg och många bär en längtan i sin själ efter gemenskapen med sina likar. Många känner redan från barnsben att de inte tillhör den familj de fötts inom och behöver kontakt med sin ursprungliga universella familj. Många själar av den nya tiden, till exempel indigobarn, kristallbarn och regnbågsbarn, behöver vår hjälp att hantera omställningen att komma hit till Jorden, i en dimension som inte alls är i samklang med deras energier och livssyn. 

I detta program lär du dig om själarnas ursprung och de olika energifrekvenser som själar färdas genom, samt vad vi ser som själsliga grupperingar och själsfamiljer. Genom din kunskap om själarnas resa kan du efter detta program kommunicera med själar av den nya tiden och förklara vilka själsliga ursprung som olika individer har, som exempelvis indigobarn, kristallbarn, regnbågsbarn och andra själsliga benämningar.

Eleverna kan också vägleda föräldrarna inför en ny själs ankomst och att skapa heliga rum för att välkomna den nya själen, inför dess ankomst till jordeplanet. Du lär dig att arbeta med det sakrala chakrat och dess förmåga att hålla visdom för hela mänskligheten.

Som en avslutande del på programmet så arbetar vi med regressioner för att upptäcka mönster och lärdomar från tidigare liv, vilket är en utveckling av vår tidigare utbildning till regressionspedagoger, där skolan tidigare har certifierat elever i hela Skandinavien.

 

Upplägg:

 • 13 dagar uppdelat på 3 kurstillfällen om 4 dagar x 2 och 5 dagar. Delkurserna är återkommande vid skolan.

 • Programmet är upplagt så att det ska gå att genomföra under cirka 6 månader.

 • De olika kurstillfällena är uppdelade i delkurser så att det blir överskådligare för kursdeltagaren.

 • Pris: Eleven deltar i hela programmet och betalar då 30.000 kronor inkl moms. Vi erbjuder olika räntefria betalningslösningar via vår samarbetspartner.

 • Fritt mentorskap via mail under programmet med uppdateringar, peppning och feedback.

 • Hela utbildningen måste vara betalad innan man påbörjar sin utbildning.

 • Delkurserna måste deltas i genom den ordning som presenteras nedan.

 • För att få fortsätta på respektive delkurs så krävs att de inlämningsuppgifter som hör till det tidigare man deltagit på lämnas in.

 • Det går att bli certifierad till Soulgate Therapist och Soulstar Past Life Regression Therapist i denna utbildning genom olika inlämningsuppgifter och klientarbeten. Detta måste ske inom sex månader från det datum då eleven deltog i kursen. Antalet klientarbeten beror på elevens behov, men brukar innebära 10 klienter/elevfall efter varje delkurs.

 • Skolan har sedan tidigare certifierat regressionspedagoger i hela Skandinavien.

 • Under kurserna arbetar Eleonor även med specifik information från sina böcker.

 • Vi har inte som fokus att kommunicera med avlidna utan om att kommunicera med ursprunget och de unika själaspekter vi bär med oss. Vill man lära sig att kommunicera med avlidna rekommenderas delkursen Själarnas resa på det Multidimensionella Programmet.

 • För att bli Ama hos Medvetna Trossamfundet så går man detta program samt kombinerar med delkursen i Intuitiv Multidimensionell Healing i det Multidimensionella Programmet. Den kostar 9999 skr för enskild kurs och den ingår inte i detta pris. För mer information om detta, skicka en förfrågan via mail.

Om

Eleonor Amora är specialiserad på medialt självförsvar och multidimensionellt mediumskap, vilka hon även utbildar inom i sin egen skola.

Hon arbetar ofta med sådant som andra medium räds att möta, där hon är omtalad som en av världens främsta i sitt yrke.

Eleonor Amora har ett av sina ursprung i Lyra, där hon arbetat med utvecklingen i olika galaxer under eoner av tid.

Det gör henne unik då hon är i ständig uppgradering av minnesbanker utifrån den medvetandehöjning som sker på planeten.

Hon är drakryttare som kan berätta om de minnen hon har från tidigare rensningar efter de energimässiga svallvågorna från Atlantis fall, och hur drakryttarna då kartlades och fångades för att separeras från den magi och drakbesjälning som gör oss till just drakryttare. Genom att få tillgång till våra minnen och krafter samt styrkan i vårt team, så kommer vi under denna tid kunna slutföra vårt arbete på denna planet.

Eleonor Amora arbetar från hjärtat med den Indigoenergi som hon beskriver i sina texter, vilket gör henne till en rebell och världsförändrare.

Tillsammans med hennes team av intergalaktiska stjärnvarelser, multidimensionella guider, änglar, mästare, pegaser och många fler, så jobbar hon för att förändra världen en människa i taget.

Referenser från mycket nöjda kunder och elever allt från Nya Zeeland, USA, England, Holland till Polen – och såklart i hela Skandinavien – talar sitt tydliga språk.

Alla sessioner och workshops utgår från Eleonor Amoras böcker, samt har inslag av dragonrider-yoga och energiarbete.

Varmt välkommen att boka din tid eller utbildning!

The Future Generation

Kursinnehåll:

 • Strålarna

 • Den nya generationens själsliga energifrekvenser

 • Energisystemet och auran

 • Indigobarn

 • Kristallbarn

 • Regnbågsbarn

 • De gyllene barnen

 • Felaktiga diagnoser

 • MTHFR-genen

 • Konflikthantering

 • Högkänslig eller överkänslig?

 • Aurarasister

 • Verktyg för föräldar

 • Verktyg för barn

 • Varför är vi här?

 • Intuitionskanalerna onlinekurs

 • Guld- och Silvervioletta flamman onlinekurs

Obligatorisk kurslitteratur:

 • Eleonor Amora – Framtidens människa – den andliga evolutionen

 • Mayer Eisenstein, Neil Z Miller – Vaccinationer: Risker och Skador

 

Rekommenderade böcker för fördjupning:

 • Brian Clement, Anne Marie Clement – Killer Clothes

Filmen Underkastelsen av Stefan Jarl skall ses innan kursen.

Anam Cara

Anam Cara betyder egentligen vän av min själ, och under dessa dagar pratar vi mycket om själsgrupper och olika själsliga möten som agerar dörröppnare under våra liv, samt mönster som vi kommit hit för att lära oss med hjälp av.

 

Kursinnehåll:

 • Twin flames – tvillingsjälsaspekter

 • Själsfränder

 • Själsgrupperingar

 • Monad

 • Läkning av relationer med själsfränder

 • Födelsen och döden

 • Ceremoniellt arbete för att välkomna nya själar

 • Själsnamn och själssånger

 

Obligatorisk kurslitteratur:

Uppdateras inom kort

 

Rekommenderade böcker för fördjupning:

Uppdateras inom kort

 

Soulstar – Past Life Regression Therapist

Under dessa dagar fokuserar vi mycket på regressioner där deltagarna dessutom har möjlighet att certifieras som regressionsterapeut.

Skolan har sedan tidigare certifierade regressionspedagoger i hela Skandinavien. Efter avslutad utbildning kan våra regressionsterapeuter använda sig av många olika verktyg för att klienten tryggt ska kunna vägledas för att arbeta med sina tidigare liv, samt liven mellan liven, och de har i sitt arbete lärt sig att arbeta med bland annat klientens Solarängel för att underlätta detta på bästa sätt.

Skillnaden mellan denna och de utbildningar vi har haft tidigare till regressionspedagoger är att vi dessutom kombinera arbetet med eteriska oljor och blomessenser för att stärka eller avsluta olika mönster. Dessa oljor är även något som de som sedan väljer att bli Amas kommer att arbeta med vid förlossningar där själar välkomnas in i denna dimension.

Vi arbetar också med läkning utifrån de strålar som varje själ färdas med hjälp av. Fokus läggs dessutom på födelseögonblicket för att läka eventuella trauman som numera förknippas med det.

Denna kursdel är 5 dagar jämfört med tidigare kursdelars 4 för att alla ska hinna göra regressioner på varandra.

 

Kursinnehåll:

 • Eteriska oljor

 • Blomessenser

 • Regression

 • Resor mellan liven

 • Födelsen

 • Karma och förståelse om livsmönster

 •  Solaränglar

 • Själsläkning

 • Healing kring och av tidigare liv

 • Specifikt arbete med Soul Star Chakra samt Causal Chakra

 • Ansvar

 • Etik och moral

 • Meditationer

 • Överkurs

 •  Onlinemeditation om hur du löser utdaterade löften från tidigare liv

 • Onlinemeditation om hur du möter din Skyddsängel/Solarängel

 • Onlinekurs Läran om Änglarna

 • Onlinekurs Guld och Silvervioletta Flamman

Obligatorisk kurslitteratur: 

Under uppdatering.

Böcker om eteriska oljor och blomessenser är viktigt att ha läst innan kursdagarna, då vi då kommer att använda oss av dem.

 

Rekommenderade böcker för fördjupning:

Under uppdatering

 

Onlinefilmer skall ses innan kursen.

Eleven skall ha tränat på att göra meditationer innan dessa dagar, samt ha sänt in dessa.

Smakprov på filmer

Finansiering


Vi har bytt finansieringsbolag och väljer nu Wasa Kredit – en trygg finansieringspartner!

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi dig som kund olika former av finansieringslösningar. Wasa Kredit är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank med över 30 år på svenska marknaden. De vänder sig till både företag och privatpersoner och jobbar efter värdeorden snabbt, enkelt och personligt.
Är du intresserad av att veta mer? Fråga oss om vilka finansieringslösningar vi kan erbjuda dig genom Wasa Kredit.

VI ERBJUDER JUST NU 36 MÅNADERS RÄNTEFRI DELBETALNING!

Kontakta oss för att ansöka via info@eleonoramora.se

Play Cover Track Title
Track Authors