0%

TANKAR FRÅN EN PÅLÄST MAMMA: – ”DÄRFÖR SÄGER JAG NEJ TILL VACCIN.” (UR BOKEN HÄLSA OCH FOLKBILDNING, DEL 1)

SHARE

ele-hemsida3Något som ofta bärs fram av dem som är för vaccin, är att det skall vara mindre trovärdigt att läsa sig till information ”på nätet”, utan att ta i beaktan att alla forskningsstudier samt referentgranskade artiklar i olika erkända tidskrifter numera finns att tillgå ute på webben. Med sådana uttalanden förminskas människors förmåga att läsa sig till, samt stå för, sina egna välgrundade beslut.

Alla föräldrar kan och borde faktiskt gå till grunden med alla val som rör våra barn, det är inte bara en rättighet utan en skyldighet som vi har gentemot dem.

Efter att jag själv började gräva i detta för ett antal år sedan, så förstod jag ganska fort att det finns flera läkemedelsföretag som saluför vaccin och som är fällda över hela världen för diverse oegentligheter. Faktum är att jag i dagsläget inte funnit något företag som inte visat sig vara dömda för detta. Många av dessa domar ligger ute för vem som helst att ta del av, och två av de mest kända företagen är GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi.

Då jag försökte förstå hur själva gången går till när de gäller inköp och distribution av vaccin här i Sverige så började jag att kontakta olika myndigheter, och fick då till sist förståelsen att det var Smittskyddsinstitutet (som numera inte finns länge, utan som bl.a blivit Folkhälsomyndigheten) som utifrån sina egna studier samt läkemedelsföretagens studier rekommenderar till Socialstyrelsen vilka vaccin som skall användas i det allmänna vaccinationsprogrammet, varefter dessa sammanställer beslutsunderlag om vacciner till regeringen som sedan beslutar om vaccinationsprogrammen. Detta ligger sedan till grund för landstingens inköp av vaccinen utifrån regeringens beslut.

Plötsligt så började jag fundera över om det fanns kopplingar mellan dessa svenska verk och läkemedelsindustrin? Så jag frågade Smittskyddsinstitutet (SMI), som ju är den första instansen i Sverige när det rör rekommendationerna av vaccin, om det fanns någon form av pengaflöde från något läkemedelsföretag till SMI.

Svaret chockade mig, då jag av Rigmor Thorstensson, dåvarande chef för Enheten för vaccin på SMI, fick svaret att olika forskningsprojekt finansierades av just GSK och Sanofi, bl. a en studie avseende vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor.

Jag fortsatte då att fråga Thorstensson om de var medvetna om de skandaler som dessa företag gjort sig skyldiga till, och hur de ställde sig till dessa, då deras forskning inte kan ses som objektiv när det sponsras av företag som är kända för mutskandaler inom dessa områden?

GSK är nämligen dömda i åtskilliga länder för samma slags brott, vilket visar att det inte är en engångshändelse i företaget utan snarare en norm utifrån hur de arbetar:

  • Förvanskning och hemlighållande av statistik samt data

  • Mutbrott av läkare och annan personal

  • Rapporterar inte biverkningar

På detta fick jag inget svar, mer än att ”SMI som expertmyndighet på smittskyddsområdet behöver ibland upprätthålla kontakter med forskare och privata intressenter av olika slag för att fullfölja det uppdrag regering och riksdag givit oss. Det medför att vi noga värderar förutsättningarna för dessa samarbeten i varje enskilt fall, bl.a. genom att kräva in jävsdeklarationer från experter, för att kunna leva upp till kraven på saklighet och opartiskhet.” trots att jag påtalade att GlaxoSmithKline även är dömda för illegala vaccinförsök i Argentina 2011, där ett tjugotal barn dog.

Min egen tanke i detta är dock att självklart så behöver man inte ta emot pengar och samarbeta med just sådana företag som gjort sig kända över hela världen för att muta och förvanska precis sådan forskning som detta rör. För det är ju just denna felaktiga forskning som ligger till grund för övriga rekommendationer och information om läkemedlen.

I artikeln ”Jäv utreddes inte vid vaccinbeslut” publicerad i Svenska Dagbladet, 1 januari 2013, går det att läsa just detta om de jävsdeklarationer som nämns ovan:

”Tre av sex experter har tydliga kopplingar till vaccinindustrin. Trots det kan Socialstyrelsen inte redogöra för hur problemet med jäv hanterades när myndigheten tog ett av sina dyraste beslut någonsin: att införa vaccinering mot HPV-virus för 262 skattemiljoner om året.”

Ännu intressantare blev det 2015 då radioprogrammet Kaliber i P1 gjorde en granskning av Läkemedelsverket, som ju också handhar vaccinfrågan; Läkemedelsverket är nämligen det kontrollorgan som godkänner och kontrollerar vaccin och utreder biverkningar. Men, vad som framgick genom anställda på verket var att Läkemedelsverket inte uppdaterar biverkningarna eller för dem vidare till läkarna, samt att läkarna till följd av detta inte vet vilka biverkningar som hör till olika läkemedel, och vad som således är läkemedelsbiverkningar.

Det som dessutom framkom i tidningen Läkemedelsvärlden redan genom artikeln ”Industrin betalar hela Läkemedelsverket” (publicerad den 21 januari 2004) är attLäkemedelsverkets intäkter kommer från läkemedelsbolagen till 95 procent!

Efter att ha rotat mig igenom hela den tungrodda sörjan med de statliga myndigheterna och verken, så började jag rikta in mig på det sistnämnda om läkarna; hur mycket kan de egentligen om vaccin och vaccinskador?

För att få svar om detta så vände jag mig till Umeå Universitet, där jag av den utbildningsansvarige för läkarutbildningen fick veta följande:

” På Attack och Försvar har vi ungefär 4 ”rena” salstimmar rörande vaccin och vaccinologi.”

Eftersom jag själv studerat vid universitet så visar det mig att 4 salstimmar x 45 minuter = 3 timmar under totalt 5,5 års studier. Under dessa timmar fanns heller inga krav på obligatorisk kurslitteratur.

Plötsligt föll hela bilden av kunniga auktoriteter som ville hjälpa oss av sitt goda hjärtas skull, när jag med lätthet kunde dra strecken mellan punkterna så att en tydlig bild framkom för mig. Ska jag som förälder då verkligen behöva gå och misstro var och varannan myndighet och sk auktoritet inom området? Nej, men du ska börja lita på dig själv och din magkänsla.

Något jag alltid brukar säga är: -”Tro inte på något jag säger bara för att jag säger det, utan ta det jag säger som en vägvisare till att fortsätta att leta egen kunskap i ämnet.” För du ska inte bara byta ut felaktiga sanningar från beljugna företag och myndigheter till min, utan du ska finna din egen.

Att välja bort vaccin handlar nämligen inte om livsåskådning, det handlar om att lägga ned timme efter timme på att läsa på om ämnen som rör det viktigaste vi har; våra barn.

– Eleonor Amora (fd Magnusson).

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors